Derneğimiz hakkında…

Her iş kolunda olduğu gibi ev turizminin de son yıllarda hızlı gelişmesi, birtakım kalite sıkıntılarını da gündeme getirmiştir. Sektörün yasal tanımının olmaması, işletmeleri gri bir alanda faaliyet göstermek zorunda bırakmış, tanımlı denetim mekanizmalarının olmaması bazı kötü işletmelerin başıboş kalması sonucunu doğurmuştur. Ev Turizmi Derneği, sektör temsilcilerinin 2 yıla yayılan katılımcı hazırlık süreci sonunda Kasım 2013’te kurulmuştur. Derneğimizin birincil amacı, sektörü yüksek standartlara kavuşturmak, kalite belgesi oluşturarak öz denetim sağlamak, işletme-müşteri-kamu yönetimi üçgeninde hak ve sorumlulukları gözetmektir. Dernek tüzüğü bu amaçla oluşturulmuş, halen işini sorumlulukla yapan işletmeciler tarafından kabul edilmiştir. Belediye nezdinde başlattığımız görüşmeler, İl Turizm Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklar nezdinde sürdürülecektir. Son zamanlarda medyada sıkça dile getirilen kötü işletmelerin, vergisini veren ve işini daha iyi yapma gayretinde olan bizler için emsal teşkil etmeyeceğini her platformda ve medyada dile getirmeye devam edeceğiz.